Khát vọng hùng cường

09:16:45 22/01/2020 | Tinh Hoa Việt
Năm 2019 qua đi, vượt lên mọi bộn bề lo toan, chúng ta đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, chỉ tiêu kinh tế - xã hội đề ra. Đây chính là tiền đề tốt để đất nước vững bước đi lên trong năm 2020 và cũng là tiền đề để chúng ta cùng nhau vững bước trên con đường xây dựng một Việt Nam hùng cường.

Khát vọng hùng cường

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng. (Ảnh: Quang Vinh).

Khép lại năm 2019

Ngày 30/12/2019, đến dự Hội nghị trực tuyến Chính phủ với các địa phương năm 2019, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã đánh giá cao những kết quả quan trọng, toàn diện, đáng mừng của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta trên hầu hết các lĩnh vực dù cho chúng ta đã phải đối mặt với khó khăn, thách thức không hề nhỏ.

Không thể không vui mừng trong khi kinh tế và thương mại toàn cầu suy giảm, nhưng nền kinh tế nước nhà vẫn tiếp đà tăng trưởng, đạt trên 7%, cao hơn mức kế hoạch (6,6 - 6,8%), thuộc nhóm các nước có mức tăng trưởng cao nhất trong khu vực và trên thế giới; nâng quy mô GDP lên khoảng 266 tỉ đô-la Mỹ, bình quân đạt gần 2.800 đô-la/người (dân số hơn 96 triệu người), là điều chưa có trong lịch sử nước ta. Kinh tế vĩ mô tiếp tục ổn định; lạm phát được kiểm soát ở mức dưới 3%, thấp hơn so với mức đề ra (dưới 4%). Đầu tư xã hội, năng lực sản xuất kinh doanh tăng mạnh. Các cân đối lớn của nền kinh tế cơ bản được bảo đảm; kỷ luật, kỷ cương tài chính - ngân sách nhà nước được tăng cường; bội chi ngân sách ở mức 3,4% GDP, thấp hơn mức kế hoạch (3,6%). Tỉ lệ nợ công so với GDP giảm mạnh, xuống mức 56% và ngày càng thấp xa hơn mức trần do Quốc hội quy định (65%). Thị trường tiền tệ ổn định; cán cân thanh toán quốc tế được cải thiện; dự trữ ngoại hối tiếp tục tăng cao, đạt gần 80 tỉ đô-la Mỹ. Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu lần đầu tiên vượt mốc 500 tỉ đô-la Mỹ (đạt khoảng 517 tỉ đô-la), trong đó xuất siêu gần 10 tỉ đô-la, xuất khẩu tăng khoảng 8% so với năm 2018… Các lĩnh vực văn hoá, xã hội tiếp tục được quan tâm đầu tư phát triển, đạt được nhiều kết quả quan trọng, rõ nét. Tiềm lực quốc phòng, an ninh tiếp tục được tăng cường. An ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội được giữ vững. Hoạt động đối ngoại và hội nhập quốc tế được đẩy mạnh, không ngừng mở rộng và đi vào chiều sâu, góp phần củng cố môi trường hoà bình, ổn định cho phát triển, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ và các lợi ích chiến lược của đất nước. Đặc biệt, việc Việt Nam được Đại hội đồng Liên hợp quốc bầu làm Uỷ viên không thường trực Hội đồng Bảo an nhiệm kỳ 2020-2021 với số phiếu ủng hộ gần như tuyệt đối và là nước chủ nhà cuộc gặp cấp cao Mỹ - Triều lần thứ hai, sự kiện gây ấn tượng mạnh mẽ trong dư luận quốc tế đã góp phần tăng cường, nâng cao uy tín và vị thế của nước ta trên trường quốc tế.

Về công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, nhất là phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước khẳng định: Tham nhũng, tiêu cực từng bước được kiềm chế, có chiều hướng thuyên giảm. Việc thanh tra, kiểm tra Dự án gang thép Thái Nguyên, Dự án Khu đô thị mới Thủ Thiêm; bổ sung nhiều vụ việc vào diện trực tiếp chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, trong đó có vụ Công ty Nhật Cường; đưa ra xét xử vụ án Mobiphone mua 95% cổ phần của Công ty AVG...

Nhìn lại một năm nhiều khó khăn, thách thức, rõ ràng những gì chúng ta làm được là không nhỏ. Trong các thành tựu ấy, phải nói rằng, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, giữ vững chủ quyền lãnh thổ là điều kiện quan trọng để ta có thể tập trung phát triển kinh tế. Thành công của năm 2019 rõ ràng là thành công của tinh thần, ý chí vượt khó vươn lên của người Việt trong bối cảnh khó khăn chồng chất. Điều đó chứng tỏ sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng và sự bứt phá, “không ngủ quên trên vòng nguyệt quế” mà người đứng đầu Chính phủ - Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã phát biểu trong Hội nghị Chính phủ với địa phương năm 2018.

Vững bước vào năm 2020

Năm 2020 - năm với nhiều ngày lễ lớn và nhiều trọng trách lớn. Năm 2020 là năm cuối của nhiệm kỳ, có ý nghĩa quyết định trong việc hoàn thành thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng; năm tiến hành tổ chức đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, 75 năm Quốc khánh, 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh; năm Việt Nam thực hiện vai trò Chủ tịch ASEAN và Uỷ viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2020-2021 và nhiều sự kiện chính trị trọng đại khác.

Chính vì 2020 là năm rất quan trọng nên những gì chúng ta đạt được trong năm 2019 cần được kế thừa, phát huy mạnh mẽ để thu được kết quả tốt hơn nữa trong năm tiếp theo theo tinh thần đổi mới. Mục tiêu Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2020, góp phần hoàn thành kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020 và Chiến lược 10 năm 2011-2020, Chính phủ xác định phương châm hành động của năm 2020 là “Kỷ cương, liêm chính, hành động, trách nhiệm, sáng tạo, hiệu quả” với 6 trọng tâm chỉ đạo, điều hành. Trong đó, tiếp tục hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, khơi thông nguồn lực, tạo môi trường đầu tư, kinh doanh bình đẳng, thông thoáng, thuận lợi; nâng cao chất lượng xây dựng pháp luật gắn với nâng cao hiệu lực, hiệu quả chỉ đạo điều hành và thực thi pháp luật. Tập trung ổn định kinh tế vĩ mô; kiểm soát lạm phát; nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh, năng lực nội tại và tính tự chủ của nền kinh tế. Đẩy mạnh cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng thực chất, hiệu quả hơn; đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án quan trọng quốc gia, công trình trọng điểm; phát huy vai trò của các vùng kinh tế trọng điểm, các đô thị lớn.

Phát triển kinh tế nhanh và bền vững, thực chất hơn gắn với phát triển văn hóa, xã hội, bảo vệ môi trường, nâng cao chất lượng đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân. Phát triển, đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực chất lượng cao gắn với phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo. Tăng cường quản lý đất đai, tài nguyên, bảo vệ môi trường, phòng, chống thiên tai, dịch bệnh, ứng phó với biến đổi khí hậu cũng là một trụ cột.

Bên cạnh đó, thực hiện nghiêm việc sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế; cải cách hành chính. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương, quyết liệt phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Củng cố quốc phòng, an ninh, nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại và hội nhập quốc tế; giữ vững độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ và môi trường hòa bình, ổn định cho phát triển; nâng cao uy tín và vị thế quốc gia trên trường quốc tế. Để thực hiện tốt những mục tiêu ấy, Chính phủ khẳng định, chủ động thực hiện tốt công tác thông tin, truyền thông, tạo đồng thuận xã hội, lan tỏa khát vọng xây dựng đất nước Việt Nam hùng cường; phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, tổ chức, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể các cấp; phát huy tinh thần thi đua yêu nước, đổi mới sáng tạo ở tất cả các ngành, các cấp; tổ chức tốt các sự kiện, lễ kỷ niệm lớn của đất nước.

Đó là trên mặt trận đối nội, còn trên mặt trận đối ngoại, chúng ta quyết tâm đảm nhiệm thành công cả hai trọng trách Chủ tịch ASEAN 2020 và Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2020-2021 thể hiện sự nhất quán triển khai đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hợp tác và phát triển; đa dạng hóa, đa phương hóa trong quan hệ đối ngoại; chủ động và tích cực hội nhập quốc tế mà Đại hội XII của Đảng đã đề ra; thể hiện khát vọng của Việt Nam đóng góp cho hòa bình, phát triển ở khu vực và trên thế giới với tư cách là một thành viên có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế; đồng thời góp phần quan trọng giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, tranh thủ hơn nữa các điều kiện thuận lợi cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, phát triển nhanh, bền vững và nâng cao vai trò, vị thế quốc tế của đất nước ta.

Để làm được những nhiệm vụ nặng nề ấy trong năm 2020 không gì khác là chúng ta phải cùng nhau đoàn kết như đã cùng nhau nắm tay, đồng tâm hiệp lực đi qua gần trọn một thế kỷ kể từ khi Đảng lãnh đạo cách mạng Việt Nam.

 Hoàng Mai

Tin cùng chuyên mục

Tin mới