Thu hồi tài sản sau thanh tra đạt cao

Thứ bảy, 03/11/2018 09:00:40 | Tinh Hoa Việt
Tình trạng “tham nhũng vặt", nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc chưa được ngăn chặn hiệu quả. Số vụ việc, vụ án được phát hiện, xử lý chưa phản ánh đúng thực trạng tham nhũng, nhất là công tác phát hiện, xử lý ở địa phương. Đó là một số hạn chế được Chính phủ nêu trong Báo cáo phòng chống tham nhũng được gửi tới kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV.

Thu hồi tài sản sau thanh tra đạt cao

Nỗ lực chống tham nhũng

Báo cáo của Chính phủ nêu rõ: Năm 2018, công tác phòng, chống tham nhũng (PCTN) đã có bước tiến mạnh với nhiều chủ trương, giải pháp đột phá, đạt được kết quả tích cực, toàn diện trên tất cả các mặt; tham nhũng đang từng bước được kiềm chế, ngăn chặn, đẩy lùi và có chiều hướng thuyên giảm, góp phần quan trọng giữ vững ổn định chính trị, phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, củng cố niềm tin của nhân dân, tạo hiệu ứng tích cực, lan tỏa mạnh mẽ trong xã hội.

Nói về công tác chỉ đạo, điều hành, báo cáo cho biết:  Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ luôn xác định công tác PCTN là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên, phải tổ chức thực hiện nghiêm túc, quyết liệt, gắn với tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; đã chú trọng chỉ đạo sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện hệ thống pháp luật về quản lý kinh tế - xã hội để PCTN; tập trung triển khai các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, các Nghị quyết của Quốc hội liên quan đến công tác đấu tranh PCTN.

Chỉ ra nỗ lực của các cơ quan PCTN, báo cáo nêu một số kết quả như, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế (C46) thuộc Bộ Công an tiếp tục tăng cường các hoạt động nghiệp vụ; đã trực tiếp điều tra, xử lý nhiều vụ án tham nhũng, kinh tế nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm, nhất là các vụ việc, vụ án thuộc diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo: Đã thụ lý điều tra 18 vụ, 67 bị can; trong đó án cũ năm 2017 chuyển sang 14 vụ, 52 bị can; khởi tố mới 04 vụ, 15 bị can; thiệt hại của các vụ án thụ lý trên 4.224,9 tỷ đồng; đã thu hồi trên 2.180 tỷ đồng, 23 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Kết luận điều tra, điều tra bổ sung 08 vụ, 22 bị can; hiện đang điều tra 10 vụ, 45 bị can.

Trong năm 2018, việc xây dựng định hướng, kế hoạch thanh tra đã được quan tâm thực hiện sớm, có trọng tâm, trọng điểm. Chỉ rõ những nỗ lực của Chính phủ, Tổng Thanh tra Lê Minh Khái cho biết, việc hoàn thiện dự thảo, ban hành, công khai kết luận thanh tra, trong đó có những cuộc thanh tra, kiểm tra phức tạp, được dư luận xã hội đặc biệt quan tâm như: Cuộc thanh tra Dự án Tổng công ty viễn thông Mobifone mua 95% cổ phần của Công ty cổ phần nghe nhìn Toàn cầu (AVG); việc chấp hành chính sách, pháp luật, nhiệm vụ tại Tập đoàn Công nghiệp Than -Khoáng sản VN và một số đơn vị thành viên; việc cổ phần hóa Cảng Quy Nhơn; việc thực hiện quy hoạch, thu hồi đất khu đô thị mới Thủ Thiêm... là những  vụ việc điểm được Tổng Thanh tra Chính phủ chỉ ra trong báo cáo. 

Một điểm tích cực được ông Khái nói trong báo cáo, đó là: Thu hồi tài sản sau thanh tra đạt tỷ lệ cao. Có vụ việc kiến nghị thu hồi được tài sản giá trị rất lớn như cuộc thanh tra Dự án Tổng công ty viễn thông Mobifone mua 95% cổ phần của Công ty cổ phần nghe nghìn Toàn cầu (AVG) đã kiến nghị thu hồi hơn 8.500 tỷ đồng. 

Đề nghị xem xét xử lý hơn 41 ngàn ha đất, gần 20 ngàn tỷ đồng

Vẫn theo Tổng Thanh tra Chính phủ, trong năm 2018, toàn ngành thanh tra đã triển khai 7.379 cuộc thanh tra hành chính và 212.589 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành. Qua thanh tra phát hiện vi phạm 46.447 tỷ đồng, 41.560 ha đất; kiến nghị thu hồi 27.173 tỷ đồng và trên 422 ha đất; xuất toán, loại khỏi giá trị quyết toán do chưa thực hiện đúng quy định và đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét xử lý 19.274 tỷ đồng, 41.138 ha đất; kiến nghị xử lý kỷ luật hành chính 893 tập thể và nhiều cá nhân; ban hành 119.412 quyết định xử phạt vi phạm hành chính tổ chức, cá nhân với số tiền 9.831 tỷ đồng; chuyển cơ quan điều tra xử lý hình sự 108 vụ, 116 đối tượng; chấn chỉnh quản lý, kiến nghị hoàn thiện cơ chế, chính sách pháp luật trên nhiều lĩnh vực. Đã tiến hành đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện 3.883 kết luận và quyết định xử lý về thanh  tra, qua đó đã xử lý, thu hồi được 20.259  tỷ đồng (đạt tỷ lệ 68%), 33 ha đất; cơ quan chức năng đã xử lý hành chính 1.594 tổ chức, 5.681 cá nhân; khởi tố 22 vụ, 30 đối tượng.

Dẫn lại số liệu tổng hợp từ các bộ, ngành, các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các cơ quan, tổ chức, đơn vị liên quan, năm 2018 có 56 người đứng đầu đã bị xử lý hoặc đang được xem xét để xử lý do thiếu trách nhiệm để xảy ra tham nhũng, trong đó 5 người bị xử lý hình sự, 45 người đã bị xử lý kỷ luật, 6 người đang thực hiện quy trình xử lý kỷ luật. “Việc xử lý trách nhiệm người đứng đầu tăng theo từng năm đã có tác dụng răn đe, từ đó có tác dụng đề cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức trong PCTN tại đơn vị mình phụ trách (năm 2018 tăng 17 người so với năm 2017; năm 2017 tăng 28 người so với năm 2016)” -Tổng Thanh tra Lê Minh Khái cho biết.

Bên cạnh đó, Kiểm toán Nhà nước (KTNN) đã ban hành 269 báo cáo kiểm toán, kiến nghị xử lý tài chính 97.189,2 tỷ đồng (tăng 144,6%). Trong đó, các khoản tăng thu: 19.053 tỷ đồng; các khoản giảm chi: 20.150,5 tỷ đồng; xử lý tài chính khác: 57.985,7 tỷ đồng. Cơ quan KTNN cũng đã chuyển 4 vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự được phát hiện thông qua hoạt động kiểm toán sang Cơ quan Cảnh sát điều tra để điều tra làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật. 

Minh bạch tài sản thu nhập sao cho hợp lý?

Đây là một nội dung được nhiều đại biểu Quốc hội, cử tri, các nhà khoa học, các bộ, ngành, cơ quan Trung ương và địa phương, doanh nghiệp, các hiệp hội, tổ chức xã hội... quan tâm, đóng góp ý kiến. Tại kỳ họp thứ 6 đang diễn ra tại Hà Nội, Quốc hội sẽ góp ý lần cuối và thông  qua Luật PCTN. Cũng cần nói thêm, đây là vấn đề “rắc rối” nhất trong quá trình sửa Luật PCTN lần này.

Nhìn chung, thời gian qua, theo đánh giá của Chính phủ việc thực hiện minh bạch tài sản, thu nhập được thực hiện nghiêm túc, đạt kết quả tích cực. Báo cáo của Tổng thanh tra Chính phủ gửi Quốc hội cho biết, số người đã kê khai tài sản, thu nhập trong năm là: 1.136.902 người; đạt tỷ lệ 99,8% so với số người phải kê khai; số bản kê khai đã công khai: 1.134.685 bản; đạt tỷ lệ 99,8% so với số bản đã kê khai; có 44 người thuộc diện kê khai được xác minh tài sản, thu nhập. Việc xác minh chủ yếu phục vụ cho công tác cán bộ. Một số trường hợp được xác minh do trong quá trình công khai tại nơi công tác có phản ánh về việc kê khai tài sản không trung thực hoặc do phản ánh của dư luận, của nhân dân và báo chí. Qua việc xác minh tài sản, thu nhập, cơ quan có thẩm quyền đã phát hiện 6 trường hợp vi phạm (so với năm 2016 phát hiện 5 trường hợp vi phạm). Đã xử lý kỷ luật 4 trường hợp, kiểm điểm 1 trường hợp, đang xem xét xử lý kỷ luật 1 trường hợp. Năm 2018,  cũng đã có 25 trường hợp nộp lại quà tặng với tổng giá trị là 451,5 triệu đồng.

Tuy nhiên, Chính phủ cũng thẳng thắn thừa nhận, các biện pháp phòng ngừa tham nhũng chưa phát huy toàn diện. Một số biện pháp hiệu quả thấp. Việc xử lý trách nhiệm người đứng đầu khi để xảy ra tham nhũng, chuyển đổi vị trí công tác, kiểm soát tài sản, thu nhập, nộp lại quà tặng còn nhiều hạn chế, vướng mắc. Tình trạng “tham nhũng vặt", nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc chưa được ngăn chặn hiệu quả. Số vụ việc, vụ án được phát hiện, xử lý chưa phản ánh đúng thực trạng tham nhũng, nhất là công tác phát hiện, xử lý ở địa phương. Chất lượng và tiến độ điều tra, truy tố, xét xử một số vụ án tham nhũng, kinh tế chưa đạt yêu cầu; tỷ lệ thu hồi tài sản tham nhũng có tiến bộ đáng kể nhưng còn thấp hơn nhiều giá trị tài sản bị chiếm đoạt, gây thiệt hại. Vẫn còn xảy ra sai phạm, tham nhũng trong các cơ quan bảo vệ pháp luật. Công tác giám định, định giá tài sản phục vụ cho xử lý tham nhũng tuy có chuyển biến nhưng vẫn còn bất cập. 

Mai Loan

Tin cùng chuyên mục

Tin mới