Chúc mừng Tổng Hội thánh Tin lành Việt Nam (miền Bắc) nhân lễ Phục sinh

11:54:00 22/04/2019 | Tôn giáo
Ngày 22/4, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký UBTƯ MTTQ Việt Nam Hầu A Lềnh dẫn đầu đoàn công tác UBTƯ MTTQ Việt Nam đến thăm và chúc mừng Tổng Hội thánh Tin lành Việt Nam (miền Bắc) nhân dịp lễ Phục sinh năm 2019. Mục sư Nguyễn Hữu Mạc, Hội trưởng Hội thánh Tin lành Việt Nam (miền Bắc) thân mật tiếp đoàn.

Chúc mừng Tổng Hội thánh Tin lành Việt Nam (miền Bắc) nhân lễ Phục sinh

Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Hầu A Lềnh chúc mừng Mục sư Nguyễn Hữu Mạc, Hội trưởng Hội thánh Tin lành Việt Nam (miền Bắc) nhân ngày Lễ phục sinh.

Theo Mục sư Nguyễn Hữu Mạc, từ khi thành lập đến nay, Hội thánh Tin lành Việt Nam (miền Bắc) hoạt động theo tôn chỉ “Yêu Tổ quốc, bảo vệ hòa bình, thực hiện công bằng bác ái, tự do, bình đẳng, lao động” và thực hiện đường hướng “Kính Chúa, yêu nước”. Hội thánh có nhiều đóng góp về sức người, sức của cho công cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của dân tộc. 

“Với tư cách là tổ chức thành viên của MTTQ Việt Nam, Hội thánh Tin lành Việt Nam (miền Bắc) đã có nhiều cố gắng trong việc hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, xóa đói giảm nghèo, đặc biệt là Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; Cuộc vận động “Ngày vì người nghèo”, Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” do UBTƯ MTTQ Việt Nam phát động”. 

Cũng theo Mục sư, hiện nay, Hội thánh hoạt động theo đường hướng “Sống Phúc âm, phụng sự Thiên Chúa, phục vụ Tổ quốc và Dân tộc”.

“Thực hiện đường lối đổi mới trong chính sách tôn giáo, cụ thể là Luật Tín ngưỡng, tôn giáo, sau khi Hội thánh được củng cố trở lại (năm 2004), hoạt động của Hội thánh được các cấp chính quyền tạo điều kiện thuận lợi. Hiện nay, Hội thánh Tin lành Việt Nam (miền Bắc) là tổ chức Tin Lành lớn nhất ở miền Bắc với gần 170 ngàn tín đồ, gần 1.200 hội thánh ở 29 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương ở phía Bắc”, Mục sư Nguyễn Hữu Mạc khẳng định.

Chúc mừng Tổng Hội thánh Tin lành Việt Nam (miền Bắc) nhân lễ Phục sinh - 1

Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Hầu A Lềnh bắt tay chúc mừng Mục sư Nguyễn Hữu Mạc, Hội trưởng Hội thánh Tin lành Việt Nam (miền Bắc) nhân ngày Lễ phục sinh.

Thay mặt UBTƯ MTTQ Việt Nam, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Hầu A Lềnh cho rằng, MTTQ Việt Nam là tổ chức tập hợp rộng rãi các tầng lớp nhân dân. Hội thánh Tin lành Việt Nam (miền Bắc), thành viên tích cực của MTTQ Việt Nam đã có nhiều hoạt động góp phần xây dựng khối Đại đoàn kết toàn dân tộc, cũng như trong sự nghiệp phát triển đất nước. 

Đánh giá cao vai trò của Hội thánh Tin lành Việt Nam (miền Bắc) trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Hầu A Lềnh đề nghị Mục sư Hội trưởng Hội thánh Tin lành Việt Nam (miền Bắc) Nguyễn Hữu Mạc với uy tín, vị trí và vai trò của mình tiếp tục vận động các chức sắc, chức việc và bà con tín hữu Tin lành tích cực tham gia Mặt trận, Ban chấp hành các đoàn thể; tham gia các cơ quan dân cử; tham gia các hoạt động xã hội, các phong trào thi đua yêu nước, nhất là Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” và Phong trào thi đua “Đoàn kết sáng tạo, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, hội nhập quốc tế”...; tiếp tục triển khai Chương trình phối hợp bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu tại các địa phương có tín hữu Tin lành thực hiện tốt Luật Tín ngưỡng, tôn giáo (đã có hiệu lực từ ngày 1/1/2019), góp phần xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc ngày càng vững mạnh.

Theo Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Hầu A Lềnh, vào tháng 9/2019, UBTƯ MTTQ Việt Nam sẽ tổ chức Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019 - 2024, đề nghị Hội thánh Tin lành Việt Nam (miền Bắc) - tổ chức thành viên của MTTQ Việt Nam có nhiều hoạt động thiết thực hưởng ứng và tham gia góp phần vào thành công của Đại hội Mặt trận các cấp và Đại hội MTTQ Việt Nam lần thứ IX.

Nhân dịp lễ Phục sinh, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Hầu A Lềnh chúc mục sư Hội trưởng Hội thánh và các vị mục sư, mục sư nhiệm chức, truyền đạo và đồng bào theo đạo Tin lành luôn mạnh khỏe, được nhiều hồng ân của Thiên Chúa. Lãnh đạo Hội thánh thực hiện tốt phương châm: “Sống Phúc âm, phụng sự Thiên Chúa, phục vụ Tổ quốc và Dân tộc”.

Chúc mừng Tổng Hội thánh Tin lành Việt Nam (miền Bắc) nhân lễ Phục sinh - 2

Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Hầu A Lềnh tặng hoa chúc mừng Mục sư Nguyễn Hữu Mạc, Hội trưởng Hội thánh Tin lành Việt Nam (miền Bắc) nhân ngày Lễ phục sinh.

Chúc mừng Tổng Hội thánh Tin lành Việt Nam (miền Bắc) nhân lễ Phục sinh - 3

Quang cảnh buổi lễ chúc mừng.

Tuệ Phương
Ảnh: Quang Vinh

Tin cùng chuyên mục

Tin mới