Đồng bào Công giáo sống tốt đời đẹp đạo vì lợi ích của nhân dân

Thứ năm, 14/12/2017 18:06:13 | Tôn giáo
Phó Chủ tịch Ngô Sách Thực đề nghị, gắn Đại hội đại biểu Người Công giáo Việt Nam xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam các cấp với các hoạt động của người Công giáo, trên tinh thần sống tốt đời đẹp đạo vì lợi ích của nhân dân và sự phát triển của Tổ quốc Việt Nam.

Đồng bào Công giáo sống tốt đời đẹp đạo vì lợi ích của nhân dân

Phó Chủ tịch Ngô Sách Thực phát biểu tại Hội nghị.

Ngày 14/12 tại TP Hồ Chí Minh, Ủy ban Đoàn kết Công giáo (ĐKCG) Việt Nam đã tổ chức Hội nghị lần thứ 5, nhiệm kỳ 2013 - 2018 và mừng lễ Thiên Chúa giáng sinh năm 2017. 

Tham dự có Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam ông Ngô Sách Thực; Phó Ban Tôn giáo Chính phủ ông Trần Tấn Hùng; Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hồ Chí Minh Tô Thị Bích Châu; đại diện Thành ủy TP Hồ Chí Minh…

Tại Hội nghị, các đại biểu đã thảo luận tóm tắt báo cáo tổng kết công tác năm 2017, phương hướng, nhiệm vụ năm 2018 của Ủy ban ĐKCG Việt Nam; đánh giá kết quả triển khai thực hiện phong trào thi đua yêu nước năm 2017; đánh giá công tác tổ chức Đại hội “Người Công giáo Việt Nam xây dựng và bảo vệ Tổ quốc” cấp tỉnh, thành phố nhiệm kỳ 2017 - 2022.

Theo báo cáo của Ủy ban ĐKCG Việt Nam, năm 2017, đồng bào Công giáo Việt Nam phấn khởi, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, tích cực thực hiện chính sách, pháp luật của Nhà nước và các cuộc vận động của MTTQ Việt Nam.

Phong trào thi đua yêu nước, sống tốt đời đẹp đạo được duy trì và phát triển, trong đó Ủy ban ĐKCG Việt Nam đã chuyển đổi nội dung thi đua yêu nước cho phù hợp với tình hình mới là “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, sống tốt đời đẹp đạo”. 

Hoạt động của Ủy ban ĐKCG Việt Nam các cấp ngày càng đi vào nề nếp, đảm bảo vai trò, chức năng hoạt động của mình trong việc tập hợp, đoàn kết rộng rãi đồng bào Công giáo tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, góp phần xây dựng quê hương giàu đẹp, văn minh.

Linh mục Phan Đình Sơn, Phó Chủ tịch Ủy ban ĐKCG Việt Nam cho biết, với tinh thần sáng tạo, đồng bào Công giáo đã áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, đem lại năng suất, chất lượng cao trong phát triển kinh tế; đồng thời tích cực huy động đóng góp tiền, ngày công lao động, nguyên vật liệu; hiến đất, tự nguyện giải phóng mặt bằng làm đường giao thông nông thôn, góp phần làm diện mạo quê hương xứ, họ đạo ngày càng khang trang sạch đẹp…

Trong năm 2018, Ủy ban ĐKCG Việt Nam tiếp tục tập trung tuyên truyền, phổ biến chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật Nhà nước và các cuộc vận động của MTTQ Việt Nam đến các cấp và đồng bào công giáo; chuẩn bị nội dung và tổ chức Đại hội đại biểu Người Công giáo Việt Nam xây dựng và bảo vệ Tổ quốc lần thứ VII, nhiệm kỳ 2018 - 2023; tiếp tục thực hiện đường hướng mục vụ của Hội đồng Giám mục Việt Nam “Sống phúc âm giữa lòng dân tộc để phục vụ hạnh phúc của đồng bào”…

Đồng bào Công giáo sống tốt đời đẹp đạo vì lợi ích của nhân dân

Trao các phần thưởng tại Hội nghị.

Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Ngô Sách Thực cho rằng, thời gian qua, Ủy ban ĐKCG Việt Nam đã phát huy được giá trị tốt đẹp của tôn giáo trong các hoạt động của mình, trong đó phát huy tinh thần thương người như thể thương thân, giúp đỡ nhau với những việc làm cụ thể như xây dựng khu dân cư an toàn, xây dựng gia đình hạnh phúc. 

Phó Chủ tịch Ngô Sách Thực mong muốn, trong năm 2018, Ủy ban ĐKCG Việt Nam tiếp tục quan tâm phổ biến Luật Tín ngưỡng, Tôn giáo (có hiệu lực từ 1/1/2018) tới đồng bào Công giáo; tạo điều kiện và phát huy vai trò của tổ chức tôn giáo trong hoạt động giáo dục, y tế. 

Đồng thời, gắn Đại hội đại biểu Người Công giáo Việt Nam xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam các cấp với các hoạt động của người Công giáo, trên tinh thần sống tốt đời đẹp đạo vì lợi ích của nhân dân và sự phát triển của Tổ quốc Việt Nam.

Quốc Định

Tin cùng chuyên mục

Tin mới