Hội đồng Chức sắc Chăm Bàlamôn: Chung tay cùng các tôn giáo bạn tìm giải pháp bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu

16:30:02 14/10/2019 | Tôn giáo
Chúng tôi, những người tin theo đạo Bàlamôn nhất trí cao với chủ trương của Đảng, Nhà nước và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về việc đồng lòng, đoàn kết cùng toàn xã hội tham gia bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu.

Chúng tôi nhận thức rằng, đến lúc này mức độ ô nhiễm môi trường cần phải được báo động. Mọi người, mọi ngành, mọi cấp cũng như các dân tộc, các tôn giáo; từng cá nhân, tổ chức từ Trung ương đến địa phương; chúng ta cần phải có những hành động cấp thiết để bảo vệ môi trường.

Đạo Bàlamôn là một tôn giáo đặc thù, với khả năng và trách nhiệm của mình, chúng tôi quyết đồng lòng và tích cực đóng góp một phần nhỏ vào công cuộc bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu bằng chương trình hành động cụ thể:

-Về tôn giáo: Cùng các tôn giáo bạn ngồi lại với nhau để tìm giải pháp bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu với tinh thần "Tốt đời đẹp đạo".

-Về luật pháp: Tuyên truyền, vận động tín đồ và quần chúng nhân dân tuân thủ mọi pháp luật của Nhà nước, nhất là Luật bảo vệ môi trường; bảo vệ và không phá rừng; không xả, thải sai quy định; phát huy những giá trị tốt đẹp trong tín ngưỡng và phong tục truyền thống, từng bước xóa bỏ các hủ tục lạc hậu không còn phù hợp với cuộc sống hiện tại.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới