Hội thánh góp phần xóa đói giảm nghèo

11:36:00 17/01/2018 | Tôn giáo
Phó Chủ tịch Ngô Sách Thực cho rằng, Mặt trận luôn đổi mới để thực hiện mục tiêu đoàn kết, phấn đấu mọi người Việt Nam, trong đó có các dân tộc, tôn giáo có thể nói lên tiếng nói của mình tại Mặt trận.

Hội thánh góp phần xóa đói giảm nghèo

Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Ngô Sách Thực thân mật đón tiếp Mục sư Huỳnh Huyền Vũ, Tổng Trưởng nhiệm Hội Thánh Liên hữu Cơ đốc giáo Việt Nam.

Ngày 17/1, Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Ngô Sách Thực thân mật tiếp đoàn Hội Thánh Liên hữu Cơ đốc Việt Nam đến thăm UBTƯ MTTQ Việt Nam nhân dịp năm mới. 

Mục sư Huỳnh Huyền Vũ, Tổng Trưởng nhiệm Hội Thánh Liên hữu cơ đốc giáo Việt Nam cho biết: Hội Thánh được quyết định công nhận chính thức năm 2010 và hiện có hơn 200.000 tín hữu ở 54 tỉnh, thành trong cả nước.

Thời gian qua, trong quá trình hoạt động, nhiều chức sắc, tín hữu Hội thánh Liên hữu Cơ đốc Việt Nam đã cùng đồng bào các tôn giáo khác và nhân dân cả nước tổ chức tham gia các phong trào lao động sản xuất, xoá đói giảm nghèo, xây dựng gia đình hạnh phúc, hưởng ứng các phong trào đền ơn đáp nghĩa, các hoạt động nhân đạo đóng góp vào sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước.

Hội thánh Liên hữu Cơ đốc Việt Nam hiện là tổ chức tôn giáo Tin Lành lớn thứ 3 của cả nước, hoạt động theo đường hướng “Trung thành với chân lý Kinh thánh, đồng hành với dân tộc, tuân thủ Hiến pháp và pháp luật”. 

Vào tháng 9/2009, Hội thánh đã tổ chức Đại hội lần thứ nhất. Tháng 11/2017, Hội thánh đã tổ chức Đại hội đồng lần thứ 5 (nhiệm kỳ 2015-2017) đã đề ra kế hoạch mục tiêu nhiệm kỳ 2017-2019; tu chỉnh Hiến chương; bầu Hội đồng Trưởng nhiệm (cơ quan Trung ương Giáo hội) nhiệm kỳ 2017-2019.

Hội thánh góp phần xóa đói giảm nghèo - 1

Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Ngô Sách Thực trò chuyện với Mục sư Huỳnh Huyền Vũ, Tổng Trưởng nhiệm Hội Thánh Liên hữu Cơ đốc giáo Việt Nam.

Thay mặt Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam, Phó Chủ tịch Ngô Sách Thực cho rằng, trong những năm qua Mặt trận luôn đổi mới để thực hiện mục tiêu đoàn kết; phấn đấu mọi người Việt Nam, trong đó có các dân tộc, tôn giáo có thể nói lên tiếng nói của mình tại Mặt trận.  

Phó Chủ tịch Ngô Sách Thực cũng đã thông báo về tình hình kinh tế - văn hóa - xã hội của đất nước năm 2017; trong đó Đảng, Nhà nước và Chính phủ đã có nhiều giải pháp ổn định kinh tế vĩ mô, duy trì mức tăng trưởng khá, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, phát triển doanh nghiệp; đẩy mạnh xuất khẩu; thu hút đầu tư nước ngoài. 

Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam, các Bộ, ngành và chính quyền địa phương đã thường xuyên quan tâm đến công tác an sinh xã hội, thực hiện chính sách ưu đãi đối với người có công với cách mạng, chăm lo người nghèo, kịp thời hỗ trợ đồng bào bị ảnh hưởng của thiên tai, quốc phòng, an ninh được đảm bảo.

Công tác đối ngoại và hoạt động hội nhập quốc tế tiếp tục được đẩy mạnh và đạt nhiều kết quả quan trọng, nổi bật là việc Việt Nam đã tổ chức thành công Diễn đàn Hợp tác kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương (APEC).

Phó Chủ tịch Ngô Sách Thực cũng cho biết, trong năm 2017, với quyết tâm cao, Ủy ban MTTQ các cấp và các tổ chức thành viên đã chủ động, tích cực tổ chức triển khai Chương trình phối hợp và thống nhất hành động và đạt được một số kết quả. Ủy ban MTTQ các cấp và các tổ chức thành viên phối hợp tổ chức nhiều hoạt động tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật Nhà nước đến các tầng lớp nhân dân, góp phần tạo sự đồng thuận trong triển khai thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh. 

Hội thánh góp phần xóa đói giảm nghèo - 2

Quang cảnh buổi tiếp đón.

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh phối hợp hướng dẫn MTTQ các cấp và các tổ chức thành viên tổ chức các hoạt động thiết thực tuyên truyền, tập hợp, cổ vũ, động viên, nâng cao tinh thần yêu nước, tự hào tự tôn dân tộc, thúc đẩy các phong trào thi đua trong đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân.

Chủ trì giám sát việc thực hiện chính sách hỗ trợ trực tiếp cho người nghèo ở vùng khó khăn đối với các huyện có đồng bào dân tộc thiểu số. 

Phó Chủ tịch Ngô Sách Thực mong rằng, trong thời gian tới, Hội thánh Liên hữu Cơ đốc Việt Nam tiếp tục vận động các tín đồ tham gia các hoạt động xã hội, các phong trào thi đua yêu nước, nhất là Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; triển khai Chương trình phối hợp bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu, thực hiện tốt Luật tín ngưỡng, tôn giáo có hiệu lực từ ngày 1/1/2018, góp phần xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc ngày càng vững mạnh.

“Trong điều kiện có thể với lòng yêu thương bác ái, Hội thánh Liên hữu Cơ đốc giáo Việt Nam phối hợp với Mặt trận các cấp cùng chung tay giúp đỡ người nghèo. Mong rằng trong thời gian tới, Giáo hội tiếp tục phát huy được mặt tốt, góp phần xây dựng cuộc sống ổn định, nhất là chăm lo cho đồng bào nghèo còn khó khăn”, Phó Chủ tịch Ngô Sách Thực nói.  

Hội thánh góp phần xóa đói giảm nghèo - 3

Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Ngô Sách Thực chụp ảnh lưu niệm với đoàn Hội Thánh Liên hữu Cơ đốc Việt Nam.

Tuệ Phương
Ảnh: Quang Vinh

Tin cùng chuyên mục

Tin mới