Phổ biến Luật tín ngưỡng, tôn giáo cho các chức sắc, nhà tu hành khu vực phía Nam

Thứ năm, 18/01/2018 10:11:00 | Tôn giáo
Ngày 18/1, tại TP Hồ Chí Minh, Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam tổ chức Hội nghị phổ biến Luật tín ngưỡng, tôn giáo đối với chức sắc, nhà tu hành tôn giáo khu vực phía Nam. 

Phổ biến Luật tín ngưỡng, tôn giáo cho các chức sắc, nhà tu hành khu vực phía Nam

Phó Chủ tịch Ngô Sách Thực phát biểu khai mạc Hội nghị.

Tới dự Hội nghị có ông Ngô Sách Thực, Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam; ông Võ Văn Thiện, Ủy viên UBTƯ MTTQ Việt Nam, Trưởng ban Công tác phía Nam, UBTƯ MTTQ Việt Nam; ông Nguyễn Văn Thanh, Ủy viên UBTƯ MTTQ Việt Nam, Trưởng ban Tôn giáo, UBTƯ MTTQ Việt Nam; Các vị Chủ tịch, Phó chủ tịch, lãnh đạo MTTQ Việt Nam 31 tỉnh, thành phố phía Nam; lãnh đạo các tổ chức tôn giáo,…

Hội nghị nhằm nâng cao hiểu biết, ý thức tôn trọng và thực hiện pháp luật; tăng cường vận động đoàn kết các tôn giáo trong khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Phó Chủ tịch Ngô Sách Thực thông báo đến các đại biểu tình hình kinh tế - xã hội của đất nước trong năm 2017. 

Theo đó, về kinh tế tăng trưởng khá, dự trữ ngoại tệ tăng kỷ lục, đời sống nhân dân không ngừng được nâng lên; chính trị, xã hội ổn định. 

Theo Phó Chủ tịch Ngô Sách Thực, có được kết quả đó có rất nhiều yếu tố, trong đó có nguyên nhân quan trọng là chúng ta đã phát huy tốt khối đại đoàn kết toàn dân tộc. 

Phổ biến Luật tín ngưỡng, tôn giáo cho các chức sắc, nhà tu hành khu vực phía Nam

Quang cảnh hội nghị.

“Mặt trận là nơi phản ánh ý kiến, nguyện vọng của nhân dân, là nơi giám sát các hoạt động của xã hội. Các cấp lãnh đạo Đảng, Nhà nước rất quan tâm đến công tác này, năm nào Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cũng có chương trình làm việc với Chủ tịch nước, Uỷ Ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ… nhờ vậy, mà  những tâm tư nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân nói chung và các tôn giáo nói riêng luôn được quan tâm và thực hiện tốt hơn”, Phó Chủ tịch Ngô Sách Thực chia sẻ.

Tuy nhiên, theo Phó Chủ tịch Ngô Sách Thực, trong những năm qua đất nước ta cũng gặp nhiều khó khăn, đặc biệt là thiên tai, điều đó tác động không nhỏ đến đời sống các tầng lớp nhân dân. Trước những khó khăn đó, có rất nhiều hoạt động giúp đỡ đồng bào ta, trong đó có hoạt động cứu trợ của các tôn giáo.

Theo Phó Chủ tịch Ngô Sách Thực, mục tiêu của Luật Tín ngưỡng, tôn giáo  nhằm  đáp ứng yêu cầu thực tiễn về tín ngưỡng, tôn giáo, cũng như nâng cao hiệu quả quản lý của Nhà nước, thực hiện chủ trương của Đảng tại Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI là: “tiếp tục hoàn thiện chính sách, pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo phù hợp với quan điểm của Đảng” . 

Luật Tín ngưỡng, tôn giáo đã thể chế hóa các quan điểm của Đảng và Hiến pháp 2013 nhằm khắc phục những bất cập, tồn tại trong hoạt động và quản lý về tôn giáo; tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp luật để đảm bảo hơn nữa quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo; đổi mới cơ chế quản lý nhà nước nhằm tạo sự thông thoáng, minh bạch, tạo cơ chế pháp lý nhằm tôn trọng, bảo hộ, bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của mọi người. 

Quốc Định

Tin cùng chuyên mục

Tin mới