Phó Chủ tịch Ngô Sách Thực viếng cố Trưởng lão Hòa thượng Thích Đức Phương

Thứ bảy, 07/07/2018 11:00:00 | Tôn giáo
Sáng ngày 7/7, Phó Chủ tịch Ngô Sách Thực dẫn đầu Đoàn đại biểu UBTƯ MTTQ Việt Nam đã đến chùa Lam Sơn-Huế viếng cố Trưởng lão Hòa thượng Thích  Đức Phương.

Phó Chủ tịch Ngô Sách Thực viếng cố Trưởng lão Hòa thượng Thích Đức Phương

Phó Chủ tịch Ngô Sách Thực viếng cố Trưởng lão Hòa thượng Thích Đức Phương.

Sau khi dâng hương, tưởng niệm, nhiễu kim quan cố Trưởng lão, Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Ngô Sách Thực đã ghi vào sổ tang: “ Trưởng lão Hòa thượng là một vị cao tăng đạo cao, đức trọng trọn đời phụng sự đạo pháp và dân tộc, một lòng đoàn kết Tăng, Ni, Phật tử , đóng góp tích cực trong  việc xây dựng ngôi  chung GHPGVN ngày càng trang nghiêm, hòa hợp, gắn bó đồng hành trong khối đại đoàn kết dân tộc…

UBTƯ MTTQ Việt Nam trân trọng những đóng góp tích cực của Hòa thượng trên con đường hoằng pháp độ sinh và mong rằng chư tôn đức, Tăng, Ni, Phật tử GHPGVN noi theo tấm gương đạo hạnh của Ngài, luôn tưởng dưỡng đạo tâm, đoàn kết hòa hợp để xây dựng và phát triển GHPGVN ngày càng một trang nghiêm, xứng đáng là một thành viên tích cực của khối đại đoàn kết dân tộc.”

Trước đó, đoàn đã dâng hoa của Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn và nguyên Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Lê BáTrình phân ưu cùng GHPGVN. 

Phó Chủ tịch Ngô Sách Thực viếng cố Trưởng lão Hòa thượng Thích Đức Phương

Phó Chủ tịch Ngô Sách Thực ghi sổ tang tại lễ viếng.

Hữu Thu

Tin cùng chuyên mục

Tin mới