Thanh Hóa: Nâng cao nhận thức của cán bộ Mặt trận, chức sắc tôn giáo

Thứ năm, 25/01/2018 08:00:24 | Tôn giáo
Sáng 24/1, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII.

Trên cơ sở những nội dung của nghị quyết, Ủy ban MTTQ tỉnh đã xây dựng kế hoạch hành động thực hiện nhằm nâng cao nhận thức của mỗi cán bộ Mặt trận, chức sắc tôn giáo, nêu cao vai trò trách nhiệm của mỗi cán bộ, đoàn viên, hội viên, tạo sự thống nhất cao và tích cực thực hiện. 

Gắn việc thực hiện NQ Trung ương 6 (khóa XII) với việc thực hiện nghị quyết Đại hội MTTQ tỉnh khóa XIII; nghị quyết đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2015-2020; chương trình phối hợp thống nhất hành động hàng năm của MTTQ để kế hoạch thực hiện nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII) trở thành nội dung trọng tâm của MTTQ các cấp trong năm 2018 và những năm tiếp theo.     

Nguyễn Chung

Tin cùng chuyên mục

Tin mới