Ai có trách nhiệm nộp hồ sơ hưởng chế độ thai sản cho người lao động?

Thứ bảy, 05/05/2018 08:07:01 | Tư vấn pháp luật
Theo BHXH Việt Nam, người lao động có trách nhiệm nộp hồ sơ theo quy định cho người sử dụng lao động, người sử dụng lao động có trách nhiệm lập hồ sơ theo quy định nộp cho cơ quan BHXH.

Cơ quan BHXH thực hiện việc giải quyết và tổ chức chi trả chế độ thai sản cho người lao động.

Trong thời hạn 45 ngày kể từ ngày trở lại làm việc, người lao động có trách nhiệm nộp hồ sơ theo quy định cho người sử dụng lao động.

Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ từ người lao động, người sử dụng lao động có trách nhiệm lập hồ sơ theo quy định nộp cho cơ quan BHXH.

Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định từ người sử dụng lao động, cơ quan BHXH phải giải quyết và tổ chức chi trả cho người lao động. Trường hợp cơ quan BHXH không giải quyết thì phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do. 

N.Đ.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới