Đừng bao giờ mất nhau

08:20:49 26/01/2020 | Văn hóa
Thơ Trần Thị Nương

Tình yêu như mặt trời
Ngỡ tàn rồi lại mọc.

Tình yêu như rừng cây
Nẩy hương cùng bão tố.

Tình yêu như mật số
Rủi may những nước cờ…

Tình yêu sao bất ngờ
Trắng tay và độc đắc…

Vòng quanh bên Trái đất
Tình yêu phép nhiệm màu.

Tìm được. Mừng ứa lệ
Đừng bao giờ mất nhau!

Tin cùng chuyên mục

Tin mới