Hà Nội tăng cường thực thi luật bảo hộ quyền tác giả, quyền liên quan

Thứ bảy, 16/06/2018 06:00:11 | Văn hóa
UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành kế hoạch thực hiện Đề án tăng cường năng lực quản lý và thực thi có hiệu quả pháp luật bảo hộ quyền tác giả, quyền liên quan đến năm 2020, định hướng đến năm 2025 trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Các nội dung chủ yếu của kế hoạch gồm nghiên cứu, rà soát đánh giá để kiến nghị sửa đổi, bổ sung hoàn thiện các quy định của pháp luật về quản lý và thực thi quyền tác giả quyền liên quan trong hệ thống pháp luật hiện hành, bảo đảm phù hợp thông lệ quốc tế để phù hợp với quy định tại Quyết định 88/QĐ-TTg ngày 20/1/2017 của Thủ tướng Chính phủ.

Ứng dụng công nghệ thông tin trong bảo hộ quyền tác giả, quyền liên quan, liên thông giữa cơ sở dữ liệu về đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan với hệ thống dữ liệu của các cơ quan thực thi pháp luật quyền tác giả, quyền liên quan, các tổ chức đại diện tập thể quyền tác giả.

Tổ chức thanh tra, kiểm ta, đấu tranh phòng ngừa và xử lý vi phạm pháp luật về quyền tác giả, quyền liên quan…  

 M.Quân

Tin cùng chuyên mục

Tin mới