Kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm sai phạm tại đình Lương Xá

Thứ tư, 08/08/2018 08:40:00 | Văn hóa
UBND huyện Ứng Hòa, Hà Nội vừa có báo cáo về việc vi phạm tu bổ, tôn tạo di tích tại đình thôn Lương Xá (xã Liên Bạt, huyện Ứng Hòa). Cụ thể, theo báo cáo, đình thôn Lương Xá là di tích thờ thành hoàng làng, địa điểm sinh hoạt văn hóa, tín ngưỡng của nhân dân địa phương; ngôi đình tọa lạc trên khoảng không gian 450 m2; trải qua thời gian, chiến tranh và sự tác động của con người, ngôi đình đã có nhiều thay đổi.

Kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm sai phạm tại đình Lương Xá

Cũng theo báo cáo, sau khi phát hiện sự việc đình Lương Xá tự ý phá dỡ, xây mới, UBND huyện đã chỉ đạo Phòng Văn hóa – Thông tin, UBND xã Liên Bạt phối hợp với BQL di tích danh thắng Hà Nội kiểm tra những vi phạm, lập biên bản đình chỉ thi công công trình đang xây dựng (sáng 30/7/2018); giao UBND xã Liên Bạt xây dựng phương án bảo quản, bảo vệ toàn bộ cấu kiện gỗ, các mạng chạm, khắc có giá trị đưa vào Nhà văn hóa, xin ý kiến chỉ đạo của Thành phố, các sở, ngành có liên quan.

Cũng trong ngày 30/7/2018, UBND huyện đã ban hành Công văn số 670/UBND-VHTT chỉ đạo các cơ quan chuyên môn của huyện, UBND xã Liên Bạt đình chỉ việc thi công xây dựng công trình đình Lương Xá; nghiêm túc kiểm điểm trách nhiệm của tập thể, cá nhân không làm tốt chức năng, nhiệm vụ được giao trong tổ chức quản lý, bảo vệ di tích để xảy ra các vi phạm. 

Về giải pháp, trong thời gian tới UBND huyện Ứng Hòa sẽ tiến hành kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm và có hình thức xử lý đối với tập thể, cá nhân có liên quan để xảy ra sai phạm tại di tích. Chỉ đạo UBND xã Liên Bạt tổ chức tuyên truyền, phổ biến đến nhân dân thôn Lương Xá về các quy định của Luật Di sản văn hóa năm 2001; Luật Di sản văn hóa sửa đổi, bổ sung năm 2009 và các văn bản liên quan.

Cùng với đó, đề nghị UBND TP Hà Nội giao Sở VHTT phối hợp với UBND huyện Ứng Hòa quản lý đối với những cấu kiện, hạng mục gỗ đã hạ giải từ đình Lương Xá (hiện đang được địa phương bảo quản tại Nhà văn hóa thôn). Hướng dẫn UBND huyện các bước tiếp theo để tu bổ, tôn tạo di tích đáp ứng với tâm tư, nguyện vọng của nhân dân và quản lý di tích theo quy định.     

Hoàng Minh

Tin cùng chuyên mục

Tin mới