Lùi thời gian tổ chức Lễ hội Văn hóa dân gian trong đời sống đương đại

08:00:02 13/11/2019 | Văn hóa
Sở VHTT Hà Nội vừa ra thông báo về việc thay đổi thời gian tổ chức Lễ hội Văn hoá dân gian trong đời sống đương đại năm 2019.

Theo kế hoạch ban đầu, Lễ hội sẽ được tổ chức từ ngày 15 đến 17/11 tại khu vực vườn hoa Lý Thái Tổ. Lễ khai mạc được tổ chức vào 20 giờ ngày 15/11. Tuy nhiên, căn cứ theo văn bản số 4837/UBND-KGVX ngày 30/10/2019 của UBND TP Hà Nội về việc tổ chức Lễ hội Kanagawa tại Hà Nội năm 2019 và điều chỉnh kế hoạch tổ chức “Lễ hội Văn hoá dân gian trong đời sống đương đại” tại Khu vực vườn hoa Lý Thái Tổ. Do đó, Lễ hội Văn hoá dân gian trong đời sống đương đại sẽ được tổ chức từ ngày 13/12 đến ngày 15/12, lễ khai mạc diễn ra vào lúc 20 giờ ngày 13/12 tại khu vực vườn hoa Lý Thái Tổ.

M.Quân

Tin cùng chuyên mục

Tin mới