Qui hoạch chi tiết Khu di tích Trung tâm Hoàng thành Thăng Long

11:10:00 20/04/2016 | Văn hóa
Ngày 19/4, tại Hà Nội, UBND TP.Hà Nội đã tổ chức Lễ công bố Qui hoạch chi tiết Bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị Khu di tích Trung tâm Hoàng thành Thăng Long – Hà Nội (tỷ lệ 1/500).

Qui hoạch chi tiết Khu di tích Trung tâm Hoàng thành Thăng Long

Đồ án Qui hoạch nói trên do Trung tâm Bảo tồn Di sản Thăng Long – Hà Nội, Sở Qui hoạch – Kiến trúc và các sở, ban, ngành của TP Hà Nội cùng phối hợp thực hiện. 3 nội dung được tập trung chủ yếu bao gồm: Đồ án Qui hoạch; Đề án Bảo tồn và Qui chế quản lý đầu tư xây dựng. Trong đó, mục tiêu đồ án qui hoạch nhằm bảo tồn, tôn tạo, khai thác phục vụ công tác nghiên cứu, giáo dục cộng đồng, du khách tham quan, du lịch nêu cao ý thức trách nhiệm trong việc gìn giữ  phát huy di sản văn hóa thế giới. Xây dựng không gian văn hóa cộng đồng hài hòa về cảnh quan kiến trúc, đảm bảo về hạ tầng kỹ thuật trong tổng thể khu Trung tâm chính trị Ba Đình. Đây cũng là cơ sở để xây dựng qui chế, đề án quản lý tổng thể Khu di tích và triển khai công tác đầu tư các dự án thành phần theo qui hoạch. 

Qui hoạch được triển khai thực hiện có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, góp phẩn phát huy các giá trị văn hóa, nghệ thuật, quy hoạch kiến trúc đô thị đặc sắc của dân tộc. Đồng thời bảo tồn và tôn vinh được hình ảnh của khu Kinh đô lịch sử, góp phần hoàn thiện không gan kiến trúc, cảnh quan cho khu Trung tâm chính trị Ba Đình, để Khu di tích Trung tâm Hoàng thành Thăng Long mãi là tài sản vô giá của cha ông để lại cho nhân loại, cho muôn đời con cháu mai sau, mãi là niềm tự hào của không chỉ người dân Thủ đô mà là của đất nước, con người Việt Nam.   

 Minh Quân

Tin cùng chuyên mục

Tin mới