Thơ: Tưởng niệm Gạc Ma

Thứ tư, 14/03/2018 17:53:00 | Văn hóa
Tác giả: Hồng Thanh Quang

Trập trùng bọt trắng Gạc Ma,
Những con sóng tụ khơi xa hoá gần.
Máu xương linh khí âm phần,
64 liệt sĩ nhập thân gió ngời...

Nén hương thắp đỉnh mặt trời,
Đại dương thầm thĩ khấn lời biếc xanh.
Những người vì nước hy sinh,
Trong tâm trí Việt hiển linh muôn đời...

H.T.Q.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới