Thơ viết trên lá vàng hãy đọc ở trời xanh

Chủ nhật, 11/02/2018 19:00:56 | Văn hóa
Thơ Đinh Ngọc Diệp

Bạn tặng thơ viết trên phiến lá

Rơi lúc cụng ly đêm trải chiếu ngoài thềm

Chiếc lá dật dờ bỗng nặng thêm phận chữ 

Thô tháp ép vào trang vở trinh nguyên

Buổi sáng mở ngàn cây rời rợi lá

Dù thời gian vô tình vẫn bắn rụng màu xanh

Thơ và lá và cả tôi đành vẫn rụng

Ai đến sau tìm thơ ở đầu cành.

Đinh Ngọc Diệp

Tin cùng chuyên mục

Tin mới