Xây dựng cơ sở dữ liệu di sản văn hóa tỉnh Bắc Ninh

Thứ hai, 09/07/2018 22:37:18 | Văn hóa
Sở VHTTDL Bắc Ninh phối hợp với Trung tâm Hỗ trợ phát triển Khoa học kỹ thuật vừa triển khai Đề án xây dựng phần mềm Quản lý khai thác Cơ sở dữ liệu di sản văn hóa; xây dựng ngân hàng dữ liệu dạng số về di sản gồm hồ sơ khoa học về di sản, các văn bản pháp lý có liên quan, các quy hoạch, kế hoạch, dự án tu bổ, tôn tạo di tích; quảng bá rộng rãi trong nước và quốc tế những di sản văn hóa vật thể và phi vật thể của tỉnh…

Xây dựng cơ sở dữ liệu di sản văn hóa tỉnh Bắc Ninh

Ảnh minh họa.

Theo đó, với kinh phí gần 45 tỷ đồng, các cơ quan chức năng sẽ hoàn thành xây dựng cơ sở dữ liệu đối với 585 di tích được Nhà nước xếp hạng thực hiện theo thứ tự ưu tiên gồm Di tích xếp hạng quốc gia đặc biệt; di tích xếp hạng quốc gia; các nhóm bảo vật quốc gia; di tích xếp hạng cấp tỉnh; các di sản văn hóa phi vật thể được UNESSCO vinh danh và bảo vệ khẩn cấp; Vương triều nhà Lý; Bắc Ninh - Kinh đô Phật giáo sớm nhất Việt Nam; Truyền thống hiếu học, khoa bảng; Truyền thống cách mạng…     

H.Minh

Tin cùng chuyên mục

Tin mới