Xứ Đông

10:14:36 26/01/2020 | Văn hóa
Thơ Nguyễn Sĩ Đại

Xứ Đông

Tìm người con gái Xứ Đông
Mắt đen hạt nhãn, môi hồng phù sa…

Tìm người: Phố Hiến sông xa
Mây bay Kiếp Bạc, trăng già Côn Sơn
Dứt dây, còn một hộp đờn
Nửa đau chia biệt, nửa hờn mộng mơ…

Bao giờ cho đến ngày xưa?
Tiên Dung, Đồng Tử - đôi bờ thiên nhiên!

Nước trôi lụi cả bóng thuyền
Sao đêm vùi cát cháy triền sông quê

Đường trần một tỉnh mười mê
Không bằng ngọn cỏ xuân về biết xanh!

Nguyễn Sĩ Đại

Tin cùng chuyên mục

Tin mới