79,6 tỷ đồng cho công tác giảm nghèo bền vững tại Quảng Bình

07:20:00 29/11/2017 | Xã hội
UBND tỉnh Quảng Bình vừa có Quyết định số 4179/QĐ-UBND phê duyệt chủ trương đầu tư các dự án nhóm C quy mô nhỏ, khởi công mới, chuẩn bị đầu tư năm 2017 thuộc Chương trình Mục tiêu quốc gia (MTQG) giảm nghèo bền vững.

Theo đó, hơn 79,6 tỷ đồng xây dựng cơ sở hạ tầng các xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu, vùng bãi ngang, ven biển. 

Có 3 dự án sẽ triển khai gồm: Dự án Đầu tư cơ sở hạ tầng các xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu, các thôn đặc biệt khó khăn thuộc Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững với 35 công trình được thực hiện trên địa bàn huyện Minh Hóa, Tuyên Hóa, Bố Trạch, Lệ Thủy và thị xã Ba Đồn; Dự án Hỗ trợ cơ sở hạ tầng xã đặc biệt khó khăn huyện nghèo theo Nghị quyết 30a/NQ-CP gồm 7 công trình thực hiện tại xã Hóa Thanh, Trọng Hóa, Tân Hóa, Hóa Phúc, Hóa Hợp, Trung Hóa và thị trấn Quy Đạt; Dự án Hỗ trợ cơ sở hạ tầng xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang, ven biển và hải đảo thuộc Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững 3 công trình thực hiện tại địa bàn huyện Huyện Bố Trạch, Lệ Thủy và Quảng Trạch.

K.Lê

Tin cùng chuyên mục

Tin mới